Other Post Advanced power militaries Vietnam

Vietnam should order 100 Merkava, 100 Namer, 100 Eitan, and suggest Israel transfer technology manufacturing them.
 
Why Korea, Japan, Israel cannot manufacturing naval gun modern? Why Vietnam cannot manufacturing naval gun modern?

Nguyen Trung Ho is a Vietnamese invention howitzer first in the world.

Vietnam should suggest Sweden help manufacturing naval gun. In the future, Vietnam can manufacturing anti-ship missile, anti-air missile, naval gun, torpedo, radar for warship, shipbuilding steel,engine... Vietnam can design - manufacturing and building warship from A to Z for Navy, not need import from another countries.
 
Vietnam shouldn't order Gepard 3.9 from Russia. Vietnam should use much billion dollars buy technology manufacturing engine from Ukraine. In the future, Vietnam will have factory manufacturing engine for vehicles of army.

Vietnam shouldn't use money buy weapon. Should use money buy technology manufacturing weapon.

In the future, American - India - Korea will aid much modern warship for Vietnam.
 
Vietnam should order 6 Gepard 3.9 and 4 Kilo submarine from Russia. With conditions, Russia must aid/give/shell cheap warship old generation and advanced them for Vietnam. Russia must transfer technology navy for Vietnam. Accept Vietnam joint invest project research and share technology with Russia. When Vietnam have conflict/war, Russia will support vehicle/weapon/soldiers for Vietnam.

In time waiting Russia building 6 vessel class Gepard 3.9 and 4 Kilo for Vietnam, Russia must accept for Vietnam hire/borrow warship's Russian Navy with cheap cost/free.
 
Last edited by a moderator:
Vietnam should invest much billion dollars repurchase 100% technology (consist: engine, gear, armor, autocannon, shell,
ballistic computer, cross-wind sensor, stabilising system, laser range finder, gunner's sight/guidance device, IR searchlight ,commander has a combined optical sight, a day/night vision device, fire control system, targeting system with thermal imaging camera ,thermal imaging camera,radiation and chemical agent detector, filtration system, smoke launcher, gunner's sight, commander's panoramic thermal imaging device, vertical-storage conveyor, autoloader, sighting system) for can manufacturing BMP-3F in Vietnam, in the future.
 
Last edited by a moderator:
Vietnam should repurchase 100% technology manufacturing helicopter Mi-8 or Mi-17. In the future, Vietnam will building factorys manufacturing helicopter Mi-8 or Mi-17.
 
Vietnam can not need repurchase technology manufacturing helicopter Mi-8. But, Vietnam can should repurchase technology manufacturing helicopter Mi-24, version newest.
 
Vietnam will invest much billion dollars for Russian army development new weapons in the future, if Russia support transfer technology manufacturing weapons old generation for Vietnam (BMP-3, KILO-636, MI-24/35). Russia need money, Vietnam need technology.
 
Last edited by a moderator:
In the future, Vietnam can invest much billion dollar order weapons from Israel and Netherlands. Israel and Netherlands will support technology military for Vietnam. And help Vietnam build projects similars: Maeslantkering storm surge barrier and Sorek in Mekong Delta, and development strong renewable energy in this area.
 
Each year, cost preservation weapons old gen: Su-24, Su-25, T-72, T-64, BMP-2, BM-27, BTR-80, Mi-24, Mig-23, Mig-25, Mig-29... very high. Russia should transfer them for Vietnam preservation. Vietnam will payment cost preservation. If Vietnam have status war/conflict, Vietnam can use them for purpose defence. Date of maturity, total cost preservation, if Russia not enough finacial, Russia will payment for Vietnam by this weapon.
 
Vietnam should aid final good and invest much money for North Korea, if North Korea share and transfer technologys military important for Vietnam, help Vietnam can maintain freedom maritime in South China Sea.
 
Russian navy not enough financial, machine, employment... and some countries embargo against Russian. Quantity warship of Russia can not development. Russia should move factories to Vietnam, support transfer technology for Vietnam. Vietnam have enough financial, employment, machine, not have embargo, should will shipbuilding for navy both countries. Russian navy can development quantity warship.

Territory Vietnam similar a warship, land is warship, sea is fuel for warship. In the future, Vietnam will have much super construction on sea. 99% energy electric will use renewable energy from sea. Vietnam will have super factories filter seawater, supply 100% water for agriculture and living of people. That is age of ocean, is future of Vietnam.

Vietnam need development power of navy.
 
Vietnam should suggest US Navy aid all Cyclone-class patrol ship for Vietnam Coast Guard and Viet Nam People's Navy/ repurchase with cheap cost for maintain freedom maritime in South China Sea.
 
From 1945 to 1988, Vietnam unification and protect country. From 1992 to 2020, Vietnam development economic. From 2020, Vietnam will development science and technology, consist military technology.
 
English Language:

Vietnam should repurchase all nuclear warship of Russian Navy.

Vietnamese Language:

Việt Nam nên mua lại toàn bộ tàu mặt nước chạy bằng nguyên tử như Kirov, và tàu ngầm hạt nhân đã loại biên - thế hệ cũ - chuẩn bị tháo dỡ từ Hải quân Nga với giá phải chăng. Với điều kiện Nga phải sửa chữa, đại tu, nâng cấp lại số tàu này cho Việt Nam. Nga phải đào tạo chuyên gia vận hành lò hạt nhân trên các tàu chiến cho Việt Nam, chuyển giao công nghệ hạt nhân. Nếu có tai nạn hạt nhân, Nga phải hỗ trợ Việt Nam ứng cứu sự cố.

Việt Nam sẽ dùng số tàu chiến nguyên tử hạt nhân với kích thước siêu lớn này để làm căn cứ nổi di động trên chiến, khẳng định chủ quyền. Các tàu này với lò phản ứng hạt nhân có thể cung cấp điện năng cho các đảo tiền tiêu, nhà dàn và các phương tiện trên biển. Đây sẽ là các nhà máy phát điện của Việt Nam trên biển.
 
Industry defence Russian get run up against. Because financial problems and embargo.

But, forever, Vietnam not to leave far behind Russia. Vietnam always help Russia.

Vietnam will invest much billion dollar for Russia development weapon. Repurchase old weapons. Order new weapons. Help Russia import new machines and technology from foreign for research and development new weapons.

Vietnam always believe and only order weapons of Russia (warship, missile, tank, aircraft...).
 
Last edited by a moderator:
Vietnam should order 100 Merkava, 100 Namer, 100 Eitan, and suggest Israel transfer technology manufacturing them.
from wiki merkava
colombia is very allies israel offer deal merkava to colombia!is vietnam?
 
Back
Top